Finanspublikasjonen Investornytt.no hadde nylig enda en dekning av Vitae Investments sin forretningsmodell og investeringskonsept – denne gangen en svært hyggelig kundehistorie. Vi har gjengitt artikkelen nedenfor:

Vitae Investments har vært en snakkis i ulike investormiljøer etter de har hatt en annonseplass hos Investornytt – men hva med en kundehistorie? Her kan du lese om Knut og Wenke – som er storfornøyd med selskapet.

Vi ble første gang kjent med Vitae Investments gjennom Facebook høsten 2021. Den gangen ble det bare en rask og overflatisk titt på tilbudet. Med jevne mellomrom dukket da Vitae Investments opp på FB, og interessen og nysgjerrigheten på selskapet vokste gradvis fram. I april 23, for temmelig nøyaktig et år siden, bestemte jeg meg for å ta kontakt med Magnus Strøm for å få mer informasjon forklarer Knut Bjøberg.

Jeg gjennomførte da en lang og hyggelig videosamtale med Magnus. Det ble starten på en veldig god dialog, og mange spørsmål om Vitae Investments ble besvart grundig og overbevisende. Ledelsens visjon og strategi, det økonomiske fundamentet, høy avkastning og det sosiale engasjementet virket svært forlokkende.

Noen få dager seinere bestemte jeg meg for å gjøre min første investering som ble fulgt opp av en ny investering en uke seinere.

Prosessen

Selve prosessen for å komme i gang var meget enkel. En registrering av kundeforholdet med personalia, dokumentasjon av identitet og kontonummer var gjort på få minutter.

Ønsket beløp på investeringen ble ført inn, og i løpet av en time var et oversiktlig obligasjonsdokument og et pantebrev kommet i retur. Her ble alle vilkår greit framstilt. Etter gjennomlesing var det bare å signere dokumentet før innsending.

Kort tid etter kom obligasjonen i retur med signaturen til Magnus Strøm. Da gjensto bare innbetalingen til oppgitt kontonummer. Magnus sendte straks kvittering på innbetalingen. 

Ved alle senere investeringer var det bare å sende en e-post til Magnus og angi ønsket beløp så kom obligasjonen raskt tilbake klar for ny signering. Enkelt og greit.

Magnus er flink til å følge opp kundene. Han gir alltid utfyllende svar på alle spørsmål og er imøtekommende og seriøs. Hans høye kompetanse i økonomiske spørsmål såvel som byggtekniske ting vedr. residensene bidrar til stor trygghet for oss som investorer.

Samtalene med Magnus om boligmangel og boligutvikling i England og framdriften av nye prosjekter i Vitae Investments er alltid interessante og lærerike forteller Bjøberg.

Det må også nevnes at Magnus sender ut nyhetsbrev til investorene i blant med bilder og videoer av residenser som er under planlegging og rehabilitering. Alltid spennende å se og høre nytt fra selskapet som viser at virksomheten blomstrer og vokser – men ikke i for raskt tempo. Kontroll på økonomien er overordnet, og det er betryggende.

Dobbel gevinst og sosialt ansvar

For oss som kunder verdsetter vi det sosiale engasjementet. Å kunne få en god rente i tillegg til å hjelpe husløse og vanskeligstilte i et vanskelig boligmarked gir en dobbel gevinst.

I april 23 investerte jeg 2,5 millioner som senere har økt med flere store innbetalinger over det neste halvåret, i alt seks obligasjoner. Min samboer Wenke har også investert i sin egen obligasjon. 

Utbytte hver måned!

Å få utbetalinger hver måned er kjempebra. Forutsigbarheten er noe av det vi setter mest pris på. Når gode renteinntekter kommer inn på kontoen, setter vi 22 prosent til side på en skattekonto som igjen genererer et greit rentebeløp før innbetaling til Skatteetaten på slutten av året.

Siste fredag i hver måned kommer renteutbetalingene inn på konto helt presist – UTEN UNNTAK !!! Dette forteller jo bare at Vitae Investments har stålkontroll på virksomheten. Kundene blir trygge på investeringene sine med denne forutsigbarheten og oppfølgingen. Imponerende og flott, synes vi forklarer Bjøberg. 

Vi ble invitert av Magnus til å komme på besøk til Sør-England og Eastbourne for å bli bedre kjent med prosjektene/residensene. Turen ble gjennomført i slutten av september 23, og vi fikk gleden av å bli bedre kjent med halvparten av de 12 residensene som Vitae Investments har langs sørkysten.
 
Vi satte spesielt stor pris på omvisningen på Goffs Residence, et nedlagt kloster, som var helt i starten på ombyggingen og   rehabiliteringen. Her fikk vi se tegninger og ble innviet i planene. Nå nylig har vi fått både video og bilder av bygningen som snart er klar til rullestolbrukere i første etasje.

“Veldig verdifullt å få et nært og godt forhold til dette og andre prosjekter.”
 
 – Knut Bjøberg – om ledelsen i Vitae Investments

 

Hvordan opplever du menneskene bak selskapet og transparensen?

Vi ble tatt særdeles godt i mot av Magnus og Aksana, hans kone, og vi fikk møte et par av managerne som har ansvaret for oppfølgingen av beboerne i residensene.
 
Deres engasjement og medmenneskelighet i måten de behandlet beboerne på imponerte oss stort. Det er dette som er en av suksessfaktorene hos Vitae Investments som gjør selskapet helt unikt.
 
Det sosiale engasjementet har vi da også lagt vekt på når vi har presentert selskapet for venner og kjente.
 
Magnus leder Vitae Investments på en profesjonell måte og har som nevnt kontroll på økonomien i selskapet ved siden av ansvar for kjøp og rehabilitering av residensene.
 
Aksana styrer mye av driften av residensene og veileder de ansatte på en enestående måte som bidrar til at Vitae Investments får et solid renommé og er blitt en ettertraktet tilbyder av boliger for de mest trengende i samfunnet. 
 
Etter besøket til Eastbourne ble vi overbevist om at Vitae Investments’ prosjekter er meget bærekraftige med solide leieinntekter fra kommunene, og jeg nølte heller ikke med å øke mine investeringer etter denne turen.
 
Pensjonssparing
 
Vi har som mål at investeringene våre i Vitae Investments skal sikre pensjonene våre. Vi vet naturligvis at banksparing med lav innskuddsrente som blir slukt av inflasjon og skatt er et dårlig alternativ. 
 
Horisonten vår tilsier trolig at vi reinvesterer innskuddene våre når avtalt 2-årsperiode går mot slutten neste år, kanskje kombinert med ytterligere nyinvesteringer.
Nøkkelfaktorene til Bjøberg er følgende:
 
 – Høy og stabil rente
 – Forutsigbarhet
 – Trygt med sikre leieinntekter fra kommunene
 – Investorene har pantesikkerhet i selskapet
 – Sosialt ansvarlig engasjement
 
Vi føler at ivaretakelsen av investorenes penger har høyeste prioritet i Vitae Investments. Det skal alltid være tilgjengelig kapital for å kunne tilbakebetale investeringer når 2- årsperioden/bindingsperioden utløper – selv om 90 prosent av investorene velger å reinvestere for en ny periode.
 
Forøvrig er årsrapporten fra selskapet oversiktlig og lett å lese og gir et transparent inntrykk.
 
Vi stoler ett hundre prosent på selskapet og nøler ikke med å gi Vitae Investments vår beste anbefaling.