Om Vitae Investments

Vitae Investments Norge As

Vitae Investments Norge As er et norsk aksjeselskap stiftet i 1998. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 980 388 719.

Selskapet eier den britiske eiendomsvirksomheten.

Vitae Investments Ltd (UK)

Vitae Investments Ltd er juridisk eier av utviklingsprosjektene.

Dette er et britisk aksjeselskap som ble stiftet i 2018, og håndterer administrasjon og oppfølging av de ulike eiendomsprosjektene.

Selskapet er registrert i England & Wales med foretaksnummer 11745365.

Om Magnus Strøm

Vitae Investments’ grunnlegger, Magnus Strøm, startet sin eiendomskarriere i Oslo i 1998. Etter å ha opparbeidet seg erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, satte han øynene på det britiske eiendomsmarkedet i 2016, og jobber i dag med eiendomsutvikling i Sør-England. I tillegg til siviløkonomgraden og bakgrunn som militæroffiser og ledelseskonsulent, har Magnus gjennomgått omfattende kompetanseheving innenfor ulike investeringsstrategier. Han har nylig også fullført en Business Coach-utdanning og etablerte kort tid etter InvestorAkademiet for å tilby andre investorer gode verktøy, kunnskap og et riktig mindset for å navigere tryggere i sine egne eiendomsinvesteringer.

Magnus har skrevet flere bøker om eiendomsinvestering, som kan lastes ned gratis på den britiske hjemmesiden www.vitaeinvestments.co.uk

Magnus forteller

“ Jeg får ofte spørsmål om hvorfor jeg ikke investerer i eiendom i Norge – jeg er jo norsk! Det enkle svaret er at jeg opplever at både rammebetingelser og avkastning er bedre i England. Det norske kostnadsnivået, både på arbeid og materialer, er med på å drive prisene opp og gjør investeringsbildet vanskeligere for små og mellomstore investorer. Alle som har forsøkt å pusse opp et bad iht våtromsnormen vet hva jeg snakker om. Mange kjøper også utleie-eiendom i Norge for å «spare til pensjon», og kan oppleve at det tar 10-15 år før regnestykket går noenlunde i pluss. Norske leieinntekter er generelt lave i forhold til verdien på boligen, mye på grunn av at Norge har en veldig liten andel av befolkningen som leier bolig, og dette gir eiere av utleieboliger lavere avkastning. Dessuten mener jeg boligprisstigningen i Norge har vært kunstig høy lenge, uten nevneverdige priskorreksjoner som resten av verden har hatt i kjølvannet av finanskriser og pandemier. Derfor investerer jeg ikke i Norge.

Jeg mener vi har funnet en investeringsstrategi i det engelske markedet som er mindre følsom for svingninger i det generelle boligprisnivået, og som i tillegg tjener et samfunnsnyttig formål. Vi holder prosjektrisiko på et veldig moderat nivå for å sikre jevn vekst og trygg avkastning, og dette har åpnet mulighetene for våre eiendomsobligasjoner som gir god avkastning til de som sitter med overskuddslikviditet og samtidig forstår og liker hvordan vi jobber. ”

Du finner Magnus på de vanligste sosiale mediene, både privat og også gjennom selskapets egne sosiale medieprofiler. Han er opptatt av å kommunisere godt og åpent med kunder og interessenter, så du er velkommen til å knytte kontakt med ham direkte. Han gjennomfører også de fleste av prosjektpresentasjonene og kundesamtalene selv, så om du ønsker en nærmere prat med Magnus om enten eiendomsobligasjoner eller andre eiendomsrelaterte temaer, så finner du et tidspunkt som passer her.

Vårt team

Magnus Strøm

Managing Director / Daglig leder for Vitae Investments Norge As og Vitae Investments Ltd (UK).

Magnus startet sin eiendomskarriere i Oslo i 1998. Etter å ha opparbeidet seg erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, satte han øynene på det britiske eiendomsmarkedet i 2016, og jobber i dag med eiendomsutvikling i Sør-England. I tillegg til siviløkonomgraden og bakgrunn som militæroffiser og ledelseskonsulent, har Magnus gjennomgått omfattende kompetanseheving innenfor ulike investeringsstrategier. Han har nylig også fullført en Business Coach-utdanning, og veileder og guider andre eiendomsinvestorer i England og Norge.

Aksana Green

Business Development Director / Forretningsutvikler

Aksana jobber hovedsakelig for Castle Accommodation Ltd (heleid av Vitae Investments). Selskapet etablerer og administrerer midlertidige boliger til hjemløse og vanskeligstilte i samarbeid med lokale myndigheter. I tillegg er selskapet i ferd med å etablere mer permanente boligløsninger med støtteordninger for personer som av ulike grunner ikke klarer å fungere tilstrekkelig godt i det frie boligmarkedet. Aksana har en godt utviklet nese for nye forretningsmuligheter, snakker flytende russisk og spansk, og besitter en uvanlig høy arbeidskapasitet.

Aksana Green

Business Development Director / Forretningsutvikler

Aksana jobber hovedsakelig for Castle Accommodation Ltd (heleid av Vitae Investments). Selskapet etablerer og administrerer midlertidige boliger til hjemløse og vanskeligstilte i samarbeid med lokale myndigheter. I tillegg er selskapet i ferd med å etablere mer permanente boligløsninger med støtteordninger for personer som av ulike grunner ikke klarer å fungere tilstrekkelig godt i det frie boligmarkedet. Aksana har en godt utviklet nese for nye forretningsmuligheter, snakker flytende russisk og spansk, og besitter en uvanlig høy arbeidskapasitet.

Steinar Westland

Nordic Investor Relations

Steinar har vært investeringspartner sammen med Magnus siden 2016, og har i dag et oppfølgingsansvar mot det nordiske markedet. Steinar har årelang prosjektleder-erfaring og en rekke sertifiseringer. Han er sertifisert instruktør for PRINCE2 prosjektlederutdanning, og har utdannet over 8000 prosjektledere siden 2011. Steinar har også lang bakgrunn fra forsvaret som offiser, og jobber til daglig som konsulent innenfor eiendoms- og prosjektstyring.

Jonathan Wiggin

Non-Executive Director

Jonathan er en prisbelønt gründer, rådgiver og foredragsholder, med erfaring innen teknologi, investeringer, eiendom og fremvoksende markeder. Hans erfaring spenner ledelse av arktiske gruver og utbygging av eiendom på Balkan, og har bygget Russlands første børsnoterte skogbruksselskap. Han har 20 års erfaring fra teknologi, institusjonelle investeringer og fremvoksende markeder. Nominert av magasinet Financial Technologist for “Fintech Founders ’50”. Strategisk rådgiver for flere teknologibedrifter, hvorav en bedrift ble solgt til Facebook. Oxford utdannet. Snakker flytende russisk, serbisk-kroatisk, italiensk og fransk. Jonathan’s oppgaver inkluderer strategi- og utviklingsarbeid, rådgivning og styredeltakelse.

Jonathan Wiggin

Non-Executive Director

Jonathan er en prisbelønt gründer, rådgiver og foredragsholder, med erfaring innen teknologi, investeringer, eiendom og fremvoksende markeder. Hans erfaring spenner ledelse av arktiske gruver og utbygging av eiendom på Balkan, og har bygget Russlands første børsnoterte skogbruksselskap. Han har 20 års erfaring fra teknologi, institusjonelle investeringer og fremvoksende markeder. Nominert av magasinet Financial Technologist for “Fintech Founders ’50”. Strategisk rådgiver for flere teknologibedrifter, hvorav en bedrift ble solgt til Facebook. Oxford utdannet. Snakker flytende russisk, serbisk-kroatisk, italiensk og fransk. Jonathan’s oppgaver inkluderer strategi- og utviklingsarbeid, rådgivning og styredeltakelse.

Rob Clare

Non-Executive Director

Rob har lang erfaring fra bank og finans, og sitter til daglig som regionsdirektør i RBS – Royal Bank of Scotland. Han har lang erfaring som investment banker og strategisk finansiell rådgiver. Hans spisskompetanse ligger blant annet i kapitalinnhenting for små og mellomstore bedrifter i vekst, og bringer verdifull kompetanse til selskapet.

Rob’s oppgaver inkluderer strategi- og utviklingsarbeid, rådgivning og styredeltakelse.