Eiendomsobligasjoner med 5-8% fast rente


Hvordan virker det – på 2 minutter:

fast rente icon_sq_293744_transparent

Fast rente

Våre eiendomsobligasjoner gir deg fast rente på 5-8% avhengig av investert beløp.  Ingen tegningsgebyrer.  Ingen administrasjonsgebyrer. Ingen utbetalingsgebyrer.

Manedlig utbetaling icon_293744_transparent

Månedlig utbetaling

Som kunde nyter du godt av månedlige utbetalinger.  Du mottar det samme faste beløpet hver måned.  Sparing eller forbruk? Begge? Du bestemmer.

lav risko icon_293744_transparent

God sikkerhet

Som kunde vil du alltid få den avtalte renten. Variasjonen i avkastningen i våre prosjekter dekkes av utbyggeren.

Som sikkerhet får du pant i selskapets eiendeler.

Hvordan virker det?

Som obligasjonseier inngår kapitalen din som en del av egenkapitalen i finansieringen av eiendomsutviklingsprosjekter i England. Prosjektene administreres av Vitae Investments.

Et typisk eiendoms-utviklingsprosjekt består av konvertering av næringsbygg til boligformål, eller et av våre initiativer for hjemløse og vanskeligstilte.

Innskutt kapital blir spredt over flere prosjekter, slik at du oppnår bedre diversifisering og lavere risiko.

Fortjenesten på våre prosjekter ligger normalt på rundt 15%. Ettersom våre obligasjonseiere bidrar med deler av kapitalen og vi står for selve utviklingsjobben og administrasjonen, er det rimelig at fortjenesten deles mellom partene.

Det er slik vi kan tilby deg inntil 8% fast rente på pengene dine.

Hva sier våre kunder

Scroll to Top