Eiendomsobligasjoner

med 5-10% fast rente

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Investering i obligasjoner kan være et godt alternativ til å ha pengene på sparekonto. Du vil oppnå en god avkastning samtidig som du unngår de store svingningene i aksjemarkedet.

Vitae Investments Eiendomsutvikling

Hvordan virker det

Som obligasjonseier inngår kapitalen din som en del av egenkapitalen i finansieringen av eiendomsutviklingsprosjekter i England. Prosjektene administreres av Vitae Investments. Innskutt kapital blir spredt over flere prosjekter, slik at du oppnår bedre diversifisering og lavere risiko.

Fortjenesten på våre prosjekter ligger normalt på rundt 15%. Ettersom våre obligasjonseiere bidrar med deler av kapitalen og vi står for selve utviklingsjobben og administrasjonen, er det rimelig at fortjenesten deles mellom partene.

Det er slik vi kan tilby deg inntil 10% rente på pengene dine.

Hvordan virker det

Som obligasjonseier inngår kapitalen din som en del av egenkapitalen i finansieringen av eiendomsutviklingsprosjekter i England. Prosjektene administreres av Vitae Investments. Innskutt kapital blir spredt over flere prosjekter, slik at du oppnår bedre diversifisering og lavere risiko.

Fortjenesten på våre prosjekter ligger normalt på rundt 15%. Ettersom våre obligasjonseiere bidrar med deler av kapitalen og vi står for selve utviklingsjobben og administrasjonen, er det rimelig at fortjenesten deles mellom partene.

Det er slik vi kan tilby deg inntil 10% rente på pengene dine.

Fast rente

Våre eiendomsobligasjoner gir deg fast rente på 5-10% avhengig av investert beløp. Ingen tegningsgebyrer. Ingen administrasjonsgebyrer. Ingen utbetalingsgebyrer.

Månedlig utbetaling

Som kunde nyter du godt av månedlige utbetalinger. Du mottar det samme faste beløpet hver måned. Sparing eller forbruk? Begge? Du bestemmer.

God sikkerhet

Som kunde vil du alltid få den avtalte renten. Variasjonen i avkastningen i våre prosjekter dekkes av utbyggeren. Som sikkerhet får du pant i selskapets eiendeler.

Hva gjør oss forskjellige

Vitae Investments etablerer boliger som leies ut til lokale myndigheter, og vi bidrar aktivt til å huse hjemløse og vanskeligstilte – et behov som bare øker i nedgangstider. Dette har gjort prosjektene svært motstandsdyktige i nedgangstider, og gjør dette til et helt unikt investeringskonsept.

Hva sier kundene?