Eiendomsobligasjoner med 5-8% fast rente

  • Fast og forutsigbar rente
  • Månedlig utbetaling
  • God sikkerhet

Investering i obligasjoner kan være et godt alternativ til å ha pengene på sparekonto. Du vil oppnå en god avkastning samtidig som du unngår de store svingningene i aksjemarkedet.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hvordan virker det

Som obligasjonseier inngår kapitalen din som en del av egenkapitalen i finansieringen av eiendomsutviklingsprosjekter i England. Prosjektene administreres av Vitae Investments. Innskutt kapital blir spredt over flere prosjekter, slik at du oppnår bedre diversifisering og lavere risiko.

Fortjenesten på våre prosjekter ligger normalt på rundt 15%. Ettersom våre obligasjonseiere bidrar med deler av kapitalen og vi står for selve utviklingsjobben og administrasjonen, er det rimelig at fortjenesten deles mellom partene.

Det er slik vi kan tilby deg inntil 8% fast rente på pengene dine.

Fast rente

Våre eiendomsobligasjoner gir deg fast rente på 5-8% avhengig av investert beløp. Ingen tegningsgebyrer. Ingen administrasjonsgebyrer. Ingen utbetalingsgebyrer.

Månedlig utbetaling

Som kunde nyter du godt av månedlige utbetalinger. Du mottar det samme faste beløpet hver måned. Sparing eller forbruk? Begge? Du bestemmer.

God sikkerhet

Som kunde vil du alltid få den avtalte renten. Variasjonen i avkastningen i våre prosjekter dekkes av utbyggeren. Som sikkerhet får du pant i selskapets eiendeler.

Hva gjør oss forskjellige

Vitae Investments etablerer boliger som leies ut til lokale myndigheter, og vi bidrar aktivt til å huse hjemløse og vanskeligstilte – et behov som bare øker i nedgangstider. Dette har gjort prosjektene svært motstandsdyktige i nedgangstider, og gjør dette til et helt unikt investeringskonsept.

Jeg fikk penger i arv og har samtidig et fri-år uten inntekt. Jeg jobber nå som frivillig i ulike ideelle organisasjoner i inn- og utland. Istedet for å bare bruke av arven, valgte jeg å plassere pengene hos Vitae Investments. Renten dekker selvfølgelig ikke alle mine utgifter, men er et kraftig bidrag! Dessuten er det et etisk godt valg i og med at pengene mine også brukes til å hjelpe andre.

Ann Christin S.
Lærer / Hjelpearbeider

“Å være liten økologisk gårdbruker er ikke alltid like enkelt økonomisk, og jeg måtte tidligere ta ekstravakter for å spe på hverdagsøkonomien. Men 8% rente på sparepengene mine bidrar veldig godt til at jeg får litt mer tid til meg selv og kan nyte livet.”

May Elizabeth
økologisk bonde

“Jeg hadde ikke kunnskap og trygghet nok til å sette sparepengene mine i fond, men den garanterte renten som Vitae Investments gir, gjorde at jeg turte å satse her. Utbetalingene hver måned gir meg en kjærkommen ekstra inntekt. Investeringene de gjør i bolig for hjemløse er også etter mitt hjerte!”

Åse H
Pensjonist