Hvordan virker det?

Hvordan virker det?

Som obligasjonseier inngår kapitalen din som en del av egenkapitalen i finansieringen av eiendomsutviklingsprosjekter i England. Prosjektene administreres av Vitae Investments.

Et typisk eiendoms-utviklingsprosjekt består av konvertering av næringsbygg til boligformål, og blir i etterkant utleid til lokale myndigheter for å huse hjemløse og vanskeligstilte.

Innskutt kapital blir spredt over flere prosjekter, slik at du oppnår bedre diversifisering og lavere risiko.

Fortjenesten på våre prosjekter ligger normalt på rundt 15%. Ettersom våre obligasjonseiere bidrar med deler av kapitalen og vi står for selve utviklingsjobben og administrasjonen, er det rimelig at fortjenesten deles mellom partene.

Det er slik vi kan tilby deg inntil 10% rente på pengene dine.

Se vår utvidede introduksjon
som forklarer alt i detalj:

I pose og sekk?

Vitae Investments etablerer boliger som leies ut til
lokale myndigheter, og vi bidrar aktivt til å huse
hjemløse og vanskeligstilte.

Vi vet at mange av våre kunder setter pris på det sosialt ansvarlige aspektet av slike investeringer. Det å bidra til å hjelpe mennesker i en mindre heldig situasjon enn vi selv, er en hyggelig ’tilleggs-avkastning’ som gir mer enn bare kroner og øre.

Problematikken med hjemløshet er betydelig større i England enn vi er vant til fra Norge. Lokale kommuner er pålagt ansvaret for å finne egnede bosteder til disse, og har i de senere årene hatt store problemer med å skaffe et tilstrekkelig antall boenheter til dette formålet.

Det er her prosjektene til Vitae Investments kommer inn. Vi har etablert avtaler med lokale kommuner i Sør-England som innebærer at vi investerer i egnede boliger og stiller disse til rådighet for hjemløse, og står samtidig for drift og vedlikehold av disse.

Dette samarbeidet gjør våre prosjekter helt unike som investeringskonsept.

Motstandsdyktighet i nedgangstider (Covid-19)

Ikke alle er like opptatt av at investeringer må ha en sosial profil. Det er tross alt avkastningen som teller mest, eller..?

Koronaviruset har vært en skikkelig syretest på hvor robust en bedrift er (eller en investering for den saks skyld). Mange i eiendomsbransjen opplevde store vanskeligheter og utfordringer under pandemien i 2020-21. Butikker og kontorer ble stående tomme, turisme var ikke-eksisterende, folk mistet jobben og inntekten, husleier ble ikke betalt, og mange eiendomsselskaper som opererte i det frie/private markedet fikk seg en skikkelig økonomisk nesestyver.

2020 og 2021 ble imidlertid Vitae Investments sterkeste år så langt. Dette skyldes i hovedsak to forhold: 1) Vi har lokale myndigheter som leietakere/garantister og det er i praksis ingen risiko for at leietakerne ikke betaler husleien, og 2) Pandemien og effektene av denne førte til enda større etterspørsel etter våre prosjekter. Selskapet har altså trygge og stabile leieinntekter, og det er økende etterspørsel etter prosjektene og tjenestene vi tilbyr.

Dette gir våre kunder en trygghet for at investeringen ikke er utsatt for svingninger og risiko på samme måte som mange andre investeringsformer. Vi hevder ikke at det er 100% risikofritt, men ser at folk flest vurderer denne risikoen som akseptabel.

Betingelser

Normalt starter obligasjonsrenten på 5% og øker stegvis opp til 8% på plassering over 500.000,- NOK.

I en periode kan vi imidlertid tilby 10% rente i 12 måneder. Deretter går renten tilbake til normalt nivå, dvs anhengig av investert kapital.

Bindingstiden er 24 måneder, og selskapet har opsjon på inntil 12 måneders forlengelse av avtaletiden (altså totalt 36 måneder), med samme faste rente i hele perioden.

Minstebeløp for tegning av eiendomsobligasjon er for tiden kr 25.000,-

Vi etterstreber alltid å gi klar og tydelig informasjon, og opprettholde en transparent kostnadsstruktur uten skjulte kostnader for kunden.

Obligasjonene har ingen kostnadsstruktur eller skjulte gebyrer:

Det er ingen tegningsfrister eller øvre beløpsbegrensninger for tegning av obligasjoner i Vitae Investments. Selskapet behandler løpende innkomne tegninger og vurderer disse opp mot eksisterende kapitalbehov. Skulle summen av tegninger overstige selskapets kortsiktige kapitalbehov, vil vi fasilitere en prioritert venteliste.

Ønsker du mer informasjon? Den raskeste veien er å avtale en prat med oss – du finner et tidspunkt i kalenderen vår som passer med din timeplan ved å klikke på knappen under: