OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan plasseres pengene mine?
Som kunde og obligasjonseier hos Vitae Investments vil kapitalen din inngå som egenkapital i finansieringen av ulike eiendomsprosjekter i England. Prosjektene eies og administreres utelukkende av oss, og et typisk eiendomsutviklingsprosjekt består av konvertering av et eldre næringsbygg til boligformål. Prosjektene har en varighet på 6-24 måneder. 

Hvordan kan Vitae Investments tilby inntil 10% fast rente?
Fortjenesten på våre utviklingsprosjekter ligger normalt på rundt 15%. Ettersom våre obligasjonseiere bidrar med deler av kapitalen og vi står for selve utviklingsjobben og administrasjonen, er det rimelig at fortjenesten deles mellom partene. Det er slik vi kan tilby deg inntil 10% rente på pengene dine. 

Hvordan blir rentene utbetalt?
Rentene på kapitalen din betales direkte til din bankkonto siste fredag i hver måned. Renten bestemmes av størrelsen på beløpet du har tegnet for, og vil derfor variere fra 5% og opp til 8%:

NOK 25.000 – 49.999:   5% rente p.a.

NOK 100.000 – 249.999:   6% rente p.a. 

NOK 250.000 – 499.999:   7% rente p.a. 

NOK 500.000 og oppover:   8% rente p.a. 

I en periode kan vi tilby 10% rente i 12 måneder.

Må jeg plassere et minstebeløp hos Vitae Investments?
Ja. Vi ønsker å holde intern administrasjon på et moderat nivå, og har derfor et minstebeløp på 25.000 kr. Det betyr at vi på nåværende tidspunkt ikke utsteder obligasjoner på lavere beløp enn det. Vi planlegger imidlertid på litt sikt en mer automatisert løsning som vil kunne muliggjøre dette. Dersom dette er interessant for deg, så anbefaler vi at du registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev, slik at du blir orientert når dette eventuelt blir satt i drift. 

Er det bindingstid på en slik pengeplassering?
Ja. Ettersom kapitalen din fordeles på ulike prosjekter som vil ferdigstilles på ulike tidspunkt, er vi avhengige av å vite når pengene skal betales tilbake. Det er derfor 24 måneders bindingstid, og Vitae Investments har opsjon for utvidelse på ytterligere 12 måneder. Dersom du er avhengig av å kunne motta pengene på et tidligere tidspunkt, bør du informere oss om dette før avtalen utstedes og inngås.

 Er det andre frister eller begrensninger jeg må forholde meg til?
Det er ingen frister eller øvre beløpsbegrensninger for tegning av obligasjoner i Vitae Investments. Selskapet behandler løpende innkomne tegninger og vurderer disse opp mot eksisterende kapitalbehov. Skulle summen av tegninger overstige selskapets kortsiktige kapitalbehov, vil vi fasilitere en prioritert venteliste.

Hva skjer hvis jeg ønsker å bryte bindingstiden?
Vi skjønner at enkelte ganger byr livet på uforutsette hendelser. Men merk at dette er ikke et omsettelig produkt, og du kan ikke uten videre få kapitalen din utbetalt før bindingstiden er utløpt. Dersom du som kunde får behov for å frigjøre pengene før bindingstiden, vil vi strekke oss langt for å imøtekomme dette, men praktiserer et kanselleringsgebyr på 4% av plassert beløp ved innløsning av obligasjonen før tiden. 

Hva må jeg gjøre for å bli kunde?
Du finner informasjon om hvordan du registrerer deg som kunde på https://vitaeinvestments.no/bli-kunde/ Vi trenger kopi av din legitimasjon, samt kopi av en kontoutskrift som viser din gateadresse og det kontonummeret du ønsker utbetalt renter til. Som ledd i arbeidet for å forhindre hvitvasking av kapital, må du være forberedt på å vise dokumentasjon på hvor kapitalen du investerer kommer fra (lønn, arv, salg av bolig, sparekonto, etc). Du finner fullstendig informasjon om hvordan dine data behandles i vår personvernerklæring. Etter at du har sendt oss dine opplysninger, er neste steg signering av selve obligasjonen og pantedokumentet, som foregår elektronisk. Når alle papirer er signert og i orden, overfører du det avtalte beløpet til selskapets bankkonto, og dette blir startdato for renteberegningen. Siste fredag i hver måned vil du da få utbetalt 1/12 av det årlige rentebeløpet. Første utbetaling vil være justert for antall rentebærende dager den måneden.

Hva er Vitae Investments Norge? Vitae Investments Norge As er et norsk aksjeselskap registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 980 388 719 og har eksistert siden 1998. Dette selskapet eier hele den britiske virksomheten.

Hvilken sikkerhet får jeg pengene mine når jeg tegner en obligasjon? Som obligasjonseier får du pantesikkerhet i selskapets eiendeler for å sikre kapitalen din. Selskapets eiendeler vil kunne dekke store svingninger i boligprisene og avkastningen, og det er derfor vi utsteder et pantedokument for å gi deg den ekstra sikkerheten. Forhåpentligvis vil du aldri få bruk for dette dokumentet, men det viser hvor forpliktet vi er til å gi deg den avkastningen vi har lovet. Avtalen vi benytter er skrevet av norsk advokatselskap, og er utarbeidet for å ivareta dine interesser som kunde.

Er pengene mine sikret mot tap? Vitae Investments er ikke en bank, og vi er derfor ikke dekket av bankenes sikringsfond slik en normal sparekonto vil være (opp til NOK 2 millioner). Som kunde vil du bli eier av en selskapsobligasjon. Dette er ikke det samme som en bankkonto som er dekket av bankenes sikringsfond. Det betyr at det er en teoretisk mulighet for at du kan tape pengene dine dersom selskapet går konkurs. Det er derfor noe risiko forbundet med å plassere penger hos oss. Men vi sier teoretisk mulighet, fordi vi mener selv at denne risikoen er moderat, fordi selskapets eiendeler består av fast eiendom med gode og langsiktige leieinntekter. Vi inviterer og oppfordrer våre kunder til å sette seg godt inn i måten vi jobber på, for å kunne vurdere om de selv synes denne risikoen er akseptabel. Våre eksisterende boligprosjekter har vist seg mer motstandsdyktige overfor økonomiske nedgangstider enn «vanlige» boliger og det generelle frie boligmarkedet, fordi en stor del av driften vår har fokus på boliger til hjemløse og vanskeligstilte. Leieinntektene fra disse prosjektene har finansiell garanti fra lokale myndigheter, som motvirker et fall i den kommersielle verdien selv om det skulle komme en økonomisk lavkonjunktur. Vi har sett at etterspørselen etter våre typer boliger faktisk øker i nedgangstider som f.eks. Covid-19 situasjonen i 2020. Vi forklarer mer inngående om dette i webinaret vårt som du kan se her

Får jeg tildelt aksjer i selskapet? Nei. Når du gjør tegner en obligasjon hos Vitae Investments, har du status som obligasjonseier / långiver med pant i selskapet, og du vil derfor ha fortrinnsrett på utbetalinger fra selskapet før alle aksjonærer.

Hva gjør dere for å begrense risikoen for meg som kunde? Før vi gir klarsignal for et nytt prosjekt, har vi kontraktsfestede byggekostnader og godt dokumenterte estimater på hva det ferdige prosjektet vil være verdt. Pengene dine vil aldri gå til noe annet enn våre egne prosjekter – vi er ikke involvert i andres prosjekter hvor vi ikke har kontrollen selv. Våre medarbeidere og samarbeidspartnere har lang erfaring og svært dyktige innenfor sine fagfelt. Under finanskrisen i 2008 falt boligprisene i England med ca 20%. Dersom en tilsvarende krise skulle oppstå på nytt, vil altså fortjenesten i de pågående prosjektene våre kunne få en real knekk, men det skal svært store svingninger i verdensøkonomien til for at kapitalen din vil bli vesentlig påvirket eller gå tapt. Vi har under Covid-19 pandemien fått bekreftet at våre prosjekter er svært motstandsdyktige mot de negative økonomiske konsekvensene som mange selskaper og nasjoner har opplevd, og økonomien i selskapet har styrket seg i denne perioden grunnet økt etterspørsel etter den typen boliger vi tilbyr Vi mener derfor selv at vi har funnet en god balanse mellom avkastning og risiko for deg som kunde. Vi er ikke økonomiske rådgivere, men må tillate oss å mene at folk flest vil oppleve risikoen de SELV påtar seg som akseptabel i lys av den renten man får utbetalt.

Hvordan vet hvor jeg mye jeg tjener på dette?

Det utbetalte rentebeløpet bestemmes av hvor mye du har plassert:

NOK 25.000 – 49.999:   5% rente p.a.

NOK 100.000 – 249.999:   6% rente p.a.

NOK 250.000 – 499.999:   7% rente p.a.

NOK 500.000 og oppover:   8% rente p.a.

Noen regne-eksempler: 

NOK 100.000 plassert gir kr 500 utbetalt pr måned (kr 6.000 i året) 

NOK 250.000 plassert gir kr 1.458 utbetalt pr måned (kr 17.500 i året) 

NOK 500.000 plassert gir kr 3.333 utbetalt pr måned (kr 40.000 i året) 

NOK 1.000.000 plassert gir kr 6.666 utbetalt pr måned (kr 80.000 i året)

Kan renteinntekten brukes til pensjonssparing?

Som kunde står du fritt til å disponere det utbetalte rentebeløpet ditt akkurat som du vil. Du kan velge å bruke det samme dag som du får det utbetalt, overføre til sparekonto, til pensjonssparing eller annen investering.

Merk imidlertid at Vitae Investments ikke tilbyr verken økonomisk eller skattemessig rådgivning, og vi oppfordrer deg til å søke spesifikk og kompetent bistand dersom du trenger dette.

Hvordan kan jeg sammenligne en obligasjon hos Vitae Investments med investering i aksjemarkedet eller direkte i egen eiendom?

Den store forskjellen mellom Vitae Investments og andre investeringer, er antakelig forutsigbarheten. Med en selskapsobligasjon fra Vitae Investments vet du nøyaktig hvor mye du får utbetalt hver måned, og du får samme beløp uavhengig av om verden og aksjemarkedene går opp eller ned. Mange erfarer at investering i sin egen utleieeiendom kommer med mange overraskelser og ofte ender med betydelig lavere avkastning enn man tror. Mens både aksjemarkedet og andre typer investering potensielt kan gi høyere avkastning, er dette normalt et resultat av at man aksepterer høyere risiko. Vitae Investments utsteder obligasjonene for å gjøre det enkelt for deg, slik at du slipper å tenke på verken fallende boligpriser, økonomiske nedgangstider eller valutarisiko.

Må jeg betale skatt at det som utbetales?

 

Ja. Utbetalingene av renter fra Vitae Investments er skattepliktige på linje med annen renteinntekt. Det er kundens ansvar å innrapportere dette ved innlevering av den årlige skattemeldingen. Vitae Investments trekker ikke skatt fra beløpet som utbetales, og du må derfor selv ta høyde for at denne inntekten blir beskattet.

Merk at Vitae Investments ikke tilbyr skatterådgivning, og det er obligasjonseierens eget ansvar å eventuelt søke kyndig bistand på dette området.

Har Vitae Investments tillatelse/konsesjon fra Finanstilsynet?

Innhenting av kapital til egne prosjekter er ikke konsesjonsbelagt. Vitae Investments er ikke involvert i andre selskapers prosjekter, og opptrer heller ikke som finansiell rådgiver med anbefalinger som gjelder pengeplassering eller investering. Vitae Investments’ selskapsobligasjoner og forretningsmodell faller derfor utenfor Finanstilsynets regelverk og konsesjonskrav. På tross av dette er vi svært opptatt av å følge de generelle retningslinjene for finansielle transaksjoner og produkter. Vi etterstreber alltid å gi klar og tydelig informasjon, og opprettholde en transparent kostnadsstruktur uten skjulte kostnader for kunden.

Faktisk har vi ingen kostnadsstruktur i det hele tatt:

Ingen tegningsgebyrer.

Ingen administrasjonsgebyrer.

Ingen utbetalingsgebyrer.

Kun fast rente og månedlig utbetaling.

Tilbyr dere finansiell rådgivning?

Nei. Finansiell rådgivning er konsesjonsbelagt, og vi er derfor svært nøye på at vi ikke gir våre potensielle kunder noen anbefalinger, kun nøytral informasjon om hva vi tilbyr. Du må selv være i stand til å vurdere om våre selskapsobligasjoner er en løsning som passer for din økonomiske situasjon. Hvis du er i tvil om dette, så anbefaler vi at du tar kontakt med en uavhengig rådgiver. Og en uavhengig rådgiver betyr en person som ikke jobber for banken din, og ikke en som tjener penger på de plasseringene / investeringene han/hun anbefaler deg.

Kan renteinntekten brukes som ekstra pensjon eller sparing til pensjon?

Som kunde står du fritt til å disponere det utbetalte rentebeløpet ditt akkurat som du vil. Du kan velge å bruke det samme dag som du får det utbetalt, overføre til sparekonto, til pensjonssparing eller annen investering. Husk bare på at renteinntekten er skattbar på linje med annen renteinntekt.

Merk imidlertid at Vitae Investments ikke tilbyr verken økonomisk eller skattemessig rådgivning, og vi oppfordrer deg til å søke spesifikk og kompetent bistand dersom du trenger dette.

Hvorfor jobber dere i England og ikke Norge? Vi har valgt å utvikle eiendom i Sør-England fordi vi opplever at dette markedet er stabilt og trygt, og rammebetingelsene fra myndighetene er gode. Boligmangelen i England er betydelig, noe som gjør at etterspørselen etter våre prosjekter er høy og forutsigbar. Dette betyr større sikkerhet og lavere risiko for deg som kunde. Under finanskrisen i 2008 falt boligprisene i England med ca 20%. Dersom en tilsvarende krise skulle oppstå på nytt, vil altså fortjenesten i prosjektene våre kunne få en real knekk, men det skal svært store svingninger i verdensøkonomien til for at kapitalen din vil bli vesentlig påvirket eller gå tapt. Vi har under Covid-19 pandemien fått bekreftet at våre prosjekter er svært motstandsdyktige mot de negative økonomiske konsekvensene som mange selskaper og nasjoner har opplevd, og økonomien i selskapet har styrket seg i denne perioden grunnet økt etterspørsel etter den typen boliger vi tilbyr. Vi forklarer mer inngående om dette i webinaret vårt som du kan se her

Finner du ikke spørsmålet ditt ovenfor? Bruk kontaktskjemaet , og vi vil besvare ditt spørsmål i løpet av neste arbeidsdag. Ønsker du enda mer utfyllende informasjon, så anbefaler vi at booker en samtale med oss. Du finner et tidspunkt som passer best for deg ved å klikke her