Vi hever renten på ny kapital

I lys av dagens rentenivå og behovet for kapital til nye prosjekter, har Vitae Investments besluttet å tilby 10% rente på nye obligasjoner i en begrenset periode. Ved innskudd av ny kapital innen 15.september tilbyr vi nå 10% rente i 12 måneder – uansett beløp (over 25.000,-). Etter dette vil renten på innskuddet gå tilbake til vår vanlige rente – fra 5-8% avhengig av totalt investert beløp.