Nylig kunne vi lese i Dagens Næringsliv at det aldri tidligere har vært målt større fall i både salg og igangsetting av nye boliger. Dette er svært dårlig nytt for alle involverte aktører i bransjen – både de som står for byggingen, finansieringen, og ikke minst de som er økonomisk avhengige av at ferdigstilte prosjekter blir solgt. Men hva betyr dette for Vitae Investments?

 

 

Hva betyr krisen for Vitae Investments?

Med nye boliger menes altså de boligene som bygges fra bunnen av (vanligvis av entreprenører) og selges i det åpne markedet. Disse er følsomme for endringer i rentenivå (økt finansieringskostnad), inflasjon (høyere priser på byggematerialer og innleide tjenester) og usikre økonomiske utsikter (potensielle kjøpere blir nervøse og avventer). Alle disse tre faktorene peker nå i ‘feil’ retning.

Disse forutsetningene er relativt like både i Norge og England. Finansieringskostnadene øker, og priser på materialer har også gått opp. Som nevnt i tidligere nyhetsbrev, er effekten av høyere finansieringskostnad for Vitae Investments moderat, da det vesentligste av innlånt kapital er på fast rente.

Økte materialkostnader gjelder også for oss, men ettersom vi konverterer eksisterende bygg og ikke bygger nytt, bruker vi en lavere andel byggematerialer, og er dermed noe mindre påvirket.

Det viktigste poenget er imidlertid at våre prosjekter ikke selges etter ferdigstillelse. Boligene beholdes i selskapet, og leies ut til lokale kommuner. Som du helt sikkert har fått med deg, benyttes disse som midlertidig husrom til hjemløse og vanskeligstilte – et behov som bare øker i nedgangstider.

Det har aldri vært større etterspørsel etter denne type boliger enn nå.

Solide leieinntekter sikrer renteutbetalingene. Vi leier idag ut over hundre rom, og dette gir selskapet en jevn inntektsstrøm som øker i takt med ferdigstillelse av nye prosjekter. Inntekten sikrer at selskapet har tilstrekkelig økonomi (likviditet) til å overholde betalingsforpliktelser overfor sine kunder. 

Videre har egenkapitalen i Vitae Investments UK øket til 28% i 2022. Det betyr at vi tåler nærmere 30% fall i boligprisene UTEN at våre investorers kapital blir påvirket. Vi påstår altså ikke at dette er 100% risikofritt, men ser at folk flest opplever denne risikoen som akseptabel.

 

Hva med fremtidsutsiktene?

I disse usikre tider lurer du kanskje på hvordan det er best å plassere pengene dine. Mange blir sittende på gjerdet og vente på bedre tider. Vi mener imidlertid at nøkkelen til vellykket investering i nedgangstider ikke er å la være å investere, men å eie eller kontrollere eiendeler som har sterk og varig etterspørsel. 

Vi mener fortsatt at fremtidsutsiktene for Vitae Investments og våre prosjekter er gode, på tross av litt vaklende verdensøkonomi og globale utsikter. Denne vurderingen er basert på en rekke faktorer som påvirker selskapet både positivt og negativt, men vi vurderer summen av disse som fordelaktig.

Som alltid er du velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Du finner all kontaktinformasjon på nettsiden våre.