Årsrapport 2022

Årsrapporten inneholder informasjon om

  • Visjon og strategi 
  • Regnskapstall og økonomiske resultater
  • Prosjektporteføljen og selskapets verdier
  • Presentasjon av våre ansatte
  • Trender og utvikling i England
  • Fremtidsutsikter for selskapet

Rapporten er gratis, og fås i papirformat eller digital utgave.

Få papirutgaven tilsendt i posten:

Papirutgave bestilling

Name
…eller last ned digital utgave her:

Digital versjon bestilling

Name