Det er tid for en liten oppdatering fra Vitae Investments!

Denne høsten har vært preget av endel usikkerhet på flere fronter, men ting ser nå ut til å løsne og stabiliseres noe. Vi tar for oss noen av de mest sentralene sakene, og ser på hvordan disse vil påvirke eiendomsmarkedet og Vitae Investments i tiden fremover.

Boligmarkedet i Storbritannia roer seg ned

I likhet med boligmarkedene i de fleste andre land, har temperaturen i det britiske markedet har kjølnet betydelig. Dette er ikke nødvendigvis dårlig nytt, da roligere perioder og korreksjoner kan være nødvendig for å unngå for rask vekst. Tiden i etterkant av pandemien har vært preget av kunstig høy aktivitet, og kombinert med et høyere rentenivå og økte levekostnader vil nok korreksjonen denne gangen blir litt ‘tydeligere’ enn det som ellers ville vært tilfellet.

Parallelt med utflating av markedet ser vi at det er flere lovmessige endringer på trappene, blant annetnrundt husleielovgivning og krav til energi-effektivitet på utleieboliger. Det blir kort sagt vanskeligere å være utleier av tradisjonelle boliger, og endel utleiere vurderer derfor nå å selge heller enn å ta kostnaden med etterisolering og nødvendige oppgraderinger, i tillegg til å miste enda mer av råderetten over sin egen eiendom under et utleieforhold.

For Vitae Investments vil ikke dette ha noen umiddelbare konsekvenser. Våre boliger er allerede oppgradert og godt etterisolert, og vi er heller ikke direkte påvirket av nye husleieregler, ettersom våre leiekontrakter er av mer kommersiell karakter og ikke underlagt den samme lovendringen.

Vi forventer imidlertid at det kan bli en tydeligere priskorreksjon på tradisjonelle boliger som tomannsboliger, rekkehus og leiligheter. Dette kan gi gode kjøpsmuligheter for selskapet, ettersom vi også sikter mot å kunne tilby lokale myndigheter boliger for mer permanent opphold. Mer om dette i fremtidige nyhetsbrev!

Næringseiendom VS ‘vanlig’ eiendom

Når vi allerede snakker om boligpriser, så har jeg lyst til å belyse et poeng som enkelte ganger blir glemt i medie-diskusjonen – spesielt når journalister begynner å bruke begrep som “boligkrakk” og “bobler”.

Fundamentalt så bestemmes boligprisene av tilbud og etterspørsel. Jo færre boliger som finnes (av en type / i et område), jo større ‘kamp’ blir det om disse, og dette presser prisene opp. På samme måte er det vanskelig for en selger å oppnå god pris dersom det er mange naboer i samme gate som også forsøker å selge en bolig av samme type. Det sier seg da selv at pris-svingninger er både lokale og avhengig av hvilken type bolig man snakker om. Det er sjelden hensiktsmessig å skjære alt over én kam.

Det er også viktig å skille mellom “vanlige” boliger – dvs boliger som primært benyttes av den som kjøper dem (eller eventuelt blir benyttet som et frittstående utleieobjekt) – og kommersielle eiendommer som primært er større og anskaffes på bakgrunn av den inntekten eiendommen gir. Sistnevnte er altså kategorien næringseiendom, men som likevel kan være til boligformål.

Verdien på næringseiendom er i hovedsak bestemt av inntekten denne eiendommen produserer, og i hvilken grad denne inntekten ansees som sikker og stabil.

Pga sin størrelse og beskaffenhet er Vitae Investments’ prosjekter kategorisert som næringseiendom. Som vi har forklart mange ganger tidligere, så leies prosjektene utelukkende ut til lokale myndigheter som har et prekært behov for boliger for å huse et stadig økende antall hjemløse og vanskeligstilte. Ettersom lokale myndigheter betaler den månedlige husleien, samt at ingen ser noen snarlig løsning på hjemløshet i Storbritannina i overskuelig fremtid, må denne inntekten anses som både sikker og langsiktig.

Når man i tillegg inkluderer Vitae Investments’ spekter av støttetjenester som bidrar til en mer permanent og helhetlig løsning av lokale myndigheters problemer, så anser vi forretningsmodellen som usedvanlig solid og stabil – spesielt i nedgangstider.

Hva med fremtidsutsiktene? Bli med på digitalt foredrag!

Vi mener altså at fremtidsutsiktene for Vitae Investments og våre prosjekter er gode, på tross av litt vaklende verdensøkonomi og globale utsikter. Denne vurderingen er basert på en rekke faktorer som påvirker selskapet både positivt og negativt, men vi vurderer summen av disse som fordelaktig.

Denne vurderingen er for omfattende til å presentere i et nyhetsbrev, og vi har derfor laget et digitalt foredrag som belyser disse tingene i mer detalj. Dersom du sitter litt på gjerdet og er usikker på om tidspunktet er rett for å investere hos oss, så vil du finne mye nyttig informasjon i dette foredraget.

Trenger du en økonomisk paraply

Som alltid er du velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Du finner all kontaktinformasjon på nettsiden våre.