Vi nærmer oss allerede slutten på første kvartal i 2021, og vi har tidligere kommunisert kun moderat optimisme til eiendomsmarkedet i England i 2021.

Vi har imidlertid konstatert en rekke endringer i nyhetsbildet den siste tiden som vi forventer vil ha positiv påvirkning på markedet i 2021 og fremover. Les nedenfor!

En av Englands største og mest velrenommerte banker – Lloyds Bank – kunngjør at de planlegger å gå tungt inn i eiendomsmarkedet både som eier og utleier av private boliger.

Dette er en strategisk retningsendring for banken, og gir klare indikasjoner på at  banken forventer en positiv utvikling i boligmarkedet i England fremover. Representanter for banken uttaler at de anser boligmarkedet som en kilde til stabile inntekter og vil dermed bidra til en forsterkning av bankens økonomiske posisjon.

Vitae Investments deler utvilsomt dette synet på boligmarkedet (det er tross alt derfor vi opererer i samme bransje). Det er betryggende at så store og vesentlige aktører i markedet bekrefter vår vurdering av at boligmarkedet vil være stabilt fremover.

Kilde: Financial Times
https://www.ft.com/content/0f4f74dc-7e32-448d-9eb0-9fb264a3c8c7

Savills Research forventer prisøkning på opptil 28% i England frem mot 2025.

Savills Research er en vel ansett kilde til markedsrapporter og prognoser på boligprisutviklingen i England. De har nylig publisert sin prognose på prisutviklingen på boligeiendom i hele landet, og resultatene er overraskende gode – opptil 28,8% økning i enkelte regioner. Som alltid forventes det lokale forskjeller, og London kommer lavest ut med en ganske beskjeden økning på 10% over de neste fem årene. Sør-England kommer ut på ca 17%.

Kilde: Savills Research
https://www.savills.co.uk/insight-and-opinion/research-consultancy/residential-market-forecasts.aspx

Vi har tidligere omtalt Britiske myndigheters midlertidige fjerning av dokumentavgiften ved kjøp av boliger. Dette fritaket har gjennom store deler av 2020 bidratt til å holde aktiviteten oppe i boligmarkedet.

Vi forventet tidligere en kortvarig dipp i boligprisene i 2021 når fritaket gikk mot slutten. Imidlertid har nå myndighetene utvidet perioden for fritaket, med en gradvis gjeninnføring i andre halvår.

Vitae Investments tror dette vil kunne motvirke mye av den tidligere forventede men kortvarige nedgangen i boligprisene, og vil gi den nasjonale økonomien en sjanse til å få hjulene i gang igjen før avgiftene setter inn for fullt.

Kilde: BBC News
https://www.bbc.co.uk/news/business-56268159

Selv om den beregnede avkastningen i Vitae Investments’ prosjekter ikke er basert på en forventning om økte boligpriser, så er alt dette uansett godt nytt. Utviklingen i markedet vil forbedre selskapets soliditet og redusere en allerede svært moderat risiko for våre kunder.

Dersom du ønsker å diskutere markedet, prosjektene eller din egen eksisterende eller fremtidige investering, er du som alltid velkommen til å ta kontakt med oss.