Vi nærmer oss slutten på nok et år, og kan se tilbake på mange vellykkede prosjekter. På slutten av 2022 hadde vi 58 boenheter i drift, og pr idag har vi 108 enheter med ytterligere 35 som vil bli ferdigstilt i løpet av første kvartal neste år. 

I dette nyhetsbrevet har vi i all enkelhet valgt å inkludere to korte videoer som viser fremdriften på Wolsey Residence og Goffs Residence. En mer utfyllende  beskrivelse av disse kommer på nyåret. 

Vi inkluderer også en liten oppdatering fra våre ansatte. I en hektisk førjulstid klarte vi å få plass til litt faglig oppdatering – samtlige ansatte (inkludert  renholdere) var nylig på kurs hvor temaet var “Ivaretakelse av svakerestilte individer” (Safeguarding) som er et komplekst tema, og spenner fra førstehjelp ved overdoser til informasjon om tilgjengelige tjenester i det offentlige støtteapparatet.

Vitae Investments har for tiden to prosjekter i bygge-fasen – her er en kort videooppdatering på begge:

Wolsey Residence, Worthing:  https://youtu.be/qnXyrM0WH 70

Goffs Residence, Eastbourne: https://youtu.be/TUbL5NfnqPY

Vi ønsker absolutt ikke å legge noen demper på julestemningen, men har likevel valgt å ta med en rykende fersk nyhetsartikkel som gir en relevant oppdatering på situasjonen i England. Økende hjemløshet oppleves over hele landet, og i disse høytidstider er det spesielt barn som rammes hardere enn andre. 

Vi mener dette bekrefter at våre prosjekter bidrar på en positiv måte ettersom et økende antall av våre selvstendige boenheter nå kan huse hele familier som dermed slipper å dele bad eller kjøkken med andre. I året som kommer har vi en klar målsetting om å etablere flere prosjekter i et større geografisk område  enn vi har dekket tidligere. Vi skjønner at denne type investering ikke nødvendigvis passer for alle, men dersom du likevel ønsker å bidra til at flere får et verdig tak over hodet så er vi svært takknemlige om du kan videresende denne julehilsenen til venner og bekjente som kan ha interesse av måten vi jobber på.

Til slutt tar vi med et bilde fra vår juleavslutning med ansatte – vi var samlet i hyggelig lag for å markere slutten på et godt år. For mange er dette et av årets høydepunkt, og vi synes det er utrolig givende å kunne gjøre litt ekstra stas på våre hardt arbeidende ansatte.

På vegne av ledelsen og våre ansatte ønsker jeg deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år!


Vennlig hilsen

Magnus Strøm

Daglig leder i Vitae Inves tments