Forbehold

Investeringene dine er ditt ansvarn

Vitae Investments Norge As påtar seg ikke ansvar for tap eller skade som oppstår ved at du handler eller ikke handler som et resultat av å lese noen av publikasjonene våre. Du erkjenner at du bruker informasjonen vi gir på egen risiko.

Informasjon – ikke råd eller anbefalinger

Publikasjonene våre tilbyr ikke investeringsrådgivning, og ingenting i dem skal tolkes som investeringsrådgivning. Våre publikasjoner gir informasjon og utdanning for investorer som kan ta investeringsbeslutninger uten rådgivning fra oss. Informasjonen i publikasjonene våre er ikke, og bør ikke leses som et tilbud eller anbefaling om å kjøpe eller selge eller en anmodning om et tilbud eller anbefaling om å kjøpe eller selge eiendommer. Publikasjonene våre er ikke, og bør ikke sees på som en anbefaling om å bruke noen spesiell investeringsstrategi.

Gjennomfør dine egne uavhengige undersøkelser

Du bør utføre dine egne uavhengige undersøkelser før du tar noen investeringsbeslutning. Våre publikasjoner tar ikke hensyn til spesifikke behov, investeringsmål og økonomiske situasjon for noen spesiell person, og investeringer som er nevnt er kanskje ikke egnet for deg. Du bør ikke basere noen investeringsbeslutning utelukkende på grunnlag av informasjonen vi publiserer.

Gjennomfør din egen uavhengige bekreftelse av fakta og data

Informasjonen vi publiserer er hentet fra eller er basert på kilder som vi mener er nøyaktige og fullstendige. Selv om det er ivaretatt rimelig omhu, kan vi ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av all informasjon vi publiserer. Eventuelle meninger som vi publiserer kan være feil og kan endres når som helst. Du bør alltid utføre din egen uavhengige bekreftelse av fakta og data før du tar investeringsbeslutninger.

Søk uavhengig råd om nødvendig

Hvis du er usikker på en investeringsbeslutning, bør du søke en egen finansiell rådgiver. Vitae Investments Norge As er ikke en registrert investeringsrådgiver og vi gir ikke investeringsrådgivning eller anbefalinger. Selskapet og tilhørende obligasjonsutstedelser er ikke regulert av Finanstilsynet.

Investeringsrisiko

Verdien på eiendommer kan falle såvel som stige, og dette kan påvirke verdien av selskapet. All informasjon relatert til tidligere resultater for en investering eller investeringstjeneste er ikke en garanti for fremtidig ytelse. Du skal ikke kjøpe eiendommer med penger du ikke har råd til å tape.