Finanspublikasjonen Investornytt.no hadde nylig en ny dekning av Vitae Investments sin forretningsmodell og investeringskonsept. Vi har gjengitt artikkelen nedenfor:

Svært mange mennesker er opptatt av utbytter, men ofte svinger aksjekursene såpass mye at man blir svimmel og fysisk dårlig. Vi har sett på alternativer til utbytte aksjer og andre obligasjoner. Hva med å få utbytter hver eneste måned og kapitalen er sikret i eiendom?

Utbyttebølge på Oslo Børs

I takt med høyere renter og bedre inntjening i sykliske aksjer har det vært grobunn for en dominoeffekt i aksjemarkedet. Som investor har man fått gode utbytter (nær 15-20%) i mange aksjer pr. år. I tillegg har de som var tidlig inne fått en betydelig mervekst. 

Nå begynner midlertidig hypen å legge seg og all time high rater i både bilfrakt og containerskip er over toppen. Utbytte aksjer er deilig å eie når det går godt, og er mareritt når det går ned. Ofte er det sykliske selskaper og sektorer. 

Utbytte aksjer er blitt så populært at egne influensere har dukket opp i kjølvannet av rente og sektorkonjukturen. 

Mer forutsigbarhet er viktig for mange menneske jeg har pratet med og det å kunne få utbytter en gang i måneden utbetalt, viser at man faktisk får avkastning på plassert kapital.

Vitae Investments 10% rente – utbetalinger hver måned!

Nylig hadde Investornytt intervju med grunnleggeren Per Magnus Strøm, hele saken kan du lese her.

Strøm forklarer at prosjektene deres i England er nå innrullert i et såpass godt system – at risikoen blir stadig mindre. Med offentlig støtte og svært god kontantstrøm sammenlignet med norsk eiendomsutleie, har Strøm og Vitae Investments klart å bygge mens de betaler utbytte.

Hva er fordelen med utbytter?

Inntektsstrøm, utbytte gir aksjonærene en jevn inntektsstrøm i form av utdelinger fra selskapet. Dette kan være spesielt attraktivt for investorer som søker etter stabile inntektskilder, for eksempel pensjonister eller personer som ønsker å supplere sin inntekt.

Kapitalavkastning, utbytteutdeling kan også bidra til å generere kapitalavkastning for aksjonærene. Dette skjer når utbyttene legges til aksjonærens investering og bidrar til å øke den totale verdien av aksjene over tid.

Signal om selskapets helse, selskaper som er i stand til å betale utbytte signaliserer ofte til markedet at de har sunn økonomi og stabil inntjening. Dette kan tiltrekke seg investorer som er interessert i å investere i solide selskaper med en pålitelig inntektsstrøm.

Fordelen med eiendoms lån kontra aksjer?

Utbytter fra eiendomslån og utbytter fra aksjer representerer to forskjellige investeringsstrategier med ulike fordeler og risikoer. Her er noen fordeler ved å få utbytter fra eiendomslån sammenlignet med aksjeutbytter:

Forutsigbare inntektsstrømmer: Utbytter fra eiendomslån har vanligvis en forutsigbarhet som kan være attraktiv for investorer som søker stabile inntektsstrømmer. Eiendomslån tilbyr vanligvis faste rentesatser, og dermed er utbyttebeløpet gitt på forhånd og forventes å forbli relativt stabilt over tid. Dette kan være spesielt gunstig for investorer som er avhengige av jevne inntekter, for eksempel pensjonister eller personer på jakt etter passive inntektsstrømmer.

Lavere volatilitet: Eiendomslån har vanligvis lavere volatilitet sammenlignet med aksjemarkedet. Dette betyr at prisene på eiendomslån har en tendens til å være mer stabile og mindre påvirket av kortsiktige markedssvingninger. For investorer som er mer risikoaverse eller søker stabilitet i sine investeringer, kan eiendomslån være et mer attraktivt alternativ enn aksjer.

Lavere korrelasjon med aksjemarkedet: Utbytter fra eiendomslån har ofte en lavere korrelasjon med aksjemarkedet sammenlignet med utbytter fra aksjer. Dette betyr at verdien av eiendomslån kan oppføre seg annerledes enn aksjemarkedet, noe som gir diversifiseringsfordeler for investorer som ønsker å redusere risikoen ved å spre sine investeringer over ulike aktivaklasser.

Beskyttelse mot inflasjon: Eiendomslån kan tilby en viss beskyttelse mot inflasjon, spesielt hvis lånet er indeksert eller har innebygd inflasjonsbeskyttelse. Dette kan være gunstig for investorer som ønsker å sikre at deres inntektsstrømmer opprettholder sin kjøpekraft over tid.

Ønsker du å få utbytte inn på konto hver måned, ta kontakt med Vitae Investments for mer informasjon.