Med tilnærmet null innskuddsrente, er det beklagelig at så mange fortsatt har overskuddslikviditet stående i banken. Med gjeldende formueskatt og inflasjonsnivå har man beregnet at du taper 70 kr hver dag ved å ha millionen din stående på bankkonto. Men hva er alternativet?

Vi er (dessverre) oppvokst med at banksparing er trygt og godt – begrepet “sikkert som banken” sitter liksom i ryggmargen. Det som i hvert fall er sikkert, er at formuen din ikke vokser, snarere tvert om. Du taper nemlig 70,- hver dag i skatt og inflasjon hvis du har én million stående på såkalt «høyrentekonto».

Jeg snakker daglig med personer som uttrykker frustrasjon over lav rente, og tilnærmet null avkastning på pengene sine. Når jeg spør om de har vurdert andre alternativer, er svaret ofte at de ikke har kunnskap eller trygghet nok til å plassere pengene annerledes. Og det er forståelig. Ingen ønsker å tape penger, eller ta unødvendig risiko. Dessverre har det norske skolevesenet i all tid prioritert fag som de fleste av oss ser tilbake på som ganske unyttige, fremfor en god innføring i personlig økonomi – men det får bli tema for en senere artikkel. Poenget er at altfor mange sitter med en oppfatning av at investering er tilnærmet det samme som gambling, og at pengene nærmest kan «fordampe» over natten, hvis man er «uheldig». Bildet er selvfølgelig langt mer nyansert.

«Er du villig til å betale 70kr hver dag – eller over 25,000 i året – for at banken passer på millionen din?»

Hvis «nei», så er mitt neste spørsmål: «Hva er viktigst for deg når du skal investere eller plassere penger?» De tre vanligste svarene jeg får er

– at jeg føler at risikoen er «lav» eller akseptabel

– at jeg skjønner hva jeg investerer i

– at jeg slipper å følge med eller tenke på det

«A confused mind will always say ‘no’» har en klok sjel engang sagt – og det forklarer hvorfor steget vekk fra banksparing oppleves som for stort for mange. Er man usikker, lar man heller være. Hvis du absolutt ikke kan tåle et helt eller delvis tap av sparepengene dine, så er banksparing antakelig det beste.

For deg som kan akseptere «litt» risiko, så finnes det flere alternativer, blant annet innenfor eiendom. Og for deg som samtidig ønsker å styre unna telefoner fra masete leietakere, hodepiner og annen administrasjon forbundet ved egen boliginvestering/-utleie, kan det være aktuelt å se på for eksempel eiendomsobligasjoner med fast rente.

Men hva betyr egentlig «litt» risiko? Her er meningene og oppfatningene mange, men jeg synes en god og meningsfull oversettelse er at investeringen din ikke skal påvirkes av forventede svingninger i verdenssituasjonen. En investering med «lav» eller «liten» risiko skal tåle både økonomiske nedgangstider, politiske endringer, boligbobler, finanskriser og til og med Covid-19 – uten at verdien på investeringen går tapt eller påvirkes vesentlig. Men det er samtidig en vesensforskjell til begrepet «risiko-fri». Det konseptet er nok bankene fortsatt alene om å tilby. Men så tar de seg også godt betalt for akkurat det.

Men selv investeringer med «lav» risiko kan få seg en nesestyver om verden går skikkelig av hengslene. Da er poenget at man ikke har lagt alle eggene i en kurv. Ingen av oss noen krystallkule, og vi vet ikke hvordan verden vil se ut om 2, 5 eller 10 år. Men med definisjonen på «lav» risiko som ble gitt over, finnes det muligheter til økt avkastning som ikke var tilgjengelig tidligere. Verden går heldigvis videre, og det behøver ikke være så vanskelig å ta noen enkle grep for å bedre egen situasjon.

«Er det på tide å fylle på med litt ny kunnskap som kan gi muligheter for en høyere avkastning og en bedre økonomisk fremtid?»

Artikkelforfatteren Magnus Strøm er daglig leder i Vitae Investments Norge, og holder jevnlige foredrag om alternativer til sparing i bank. Foredraget (som holdes digitalt) er gratis, og du kan melde deg på her:

PÅMELDING

Artikkelen skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning eller anbefaling om kjøp eller salg av eiendom eller andre investeringsmuligheter.