uy-to-let (BTL – dvs kjøp av eiendom for utleie) har vært det åpenbare utgangspunktet for eiendomsinvestorer i Storbritannia i flere tiår – av gode grunner. God ​​avkastning, stigende boligpriser og skattefordeler gjorde dette til en vinn-vinn-investering. I over tre tiår har buy-to-lets derfor vært standardinvesteringen for de fleste britiske eiendomsinvestorer. I følge britiske finansinstitusjoners interesseorganisasjon ble det gitt over 180.000 pantelån til utleiere som ønsket å investere i eiendommer i 2007 da buy-to-let var på topp.

Siden den gang har en rekke endringer gjort denne investeringsstrategien nær foreldet – i det minste hvis målet ditt er å bygge en stor og svært lønnsom portefølje de neste årene. Vi forventer at aktiviteter i buy-to-let-markedet vil kollapse eller reduseres betydelig på grunn av flere faktorer, men hovedsakelig på grunn av strammere regelverk og økonomiske restriksjoner, noe som betyr at det å være tradisjonell utleier vil miste mye av glansen – og profitten.

I løpet av de siste fem årene har regjeringen innført en rekke reguleringsendringer som direkte påvirker boligkjøp og utleiesektoren. Endringene bidrar til nedgangen i fortjenesten, og tvinger derfor flere investorer ut av markedet, for investeringen ikke så lønnsom lenger.

Så hvorfor kollapser buy-to-let-sektoren? Her er sammendraget:

Tøffere krav til belåning (høyere innskudd og leieinntekt kreves)

Etter hvert som strenge boliglånsregler trer i kraft, blir låneopptak tøffere for utleiere, spesielt de som kommer inn på arenaen for første gang.

Kravene til utlån blir stadig strengere. Dette betyr at utleiere må øke innskuddene fra egen lomme, i tillegg til at de blir pålagt å dokumentere høyere leieinntekter for å ha råd til tilbakebetaling.

Økt dokumentavgift

Utleiere som ønsker å kjøpe eiendommer for investeringsformål, har blitt utsatt for økende dokumentavgift. I 2014 ble det innført et tilleggsgebyr som tilførte en avgift på 3% for alle sekundær-eiendommer (dvs som ikke benyttes av eieren selv).

Til slutt påvirker den økte dokumentavgiften lønnsomheten til en investering, da den også øker det nødvendige depositumet (dokumentavgift finansieres ikke av långiver). En bolig på £ 200 000 har nå en forhøyet tollsats på £ 7500.

Skattefritak for rentekostnader skal gradvis avvikles

Dette vil utvilsomt gi eiendomsinvestorer og utleiere økt skattebelastning. Private utleiere står overfor en skatteøkning som betyr at de heretter kan forvente mindre skattelette enn det som tidligere var tilfelle.

For mange investorer har dette hatt en ekstra effekt på deres totale inntekt, og presset dem inn i en høyere skatteklasse. Følgelig vil de heretter bli beskattet med en betydelig høyere sats på sin totale inntekt. I noen tilfeller har investorer ikke sett noen annen utvei enn å selge deler av porteføljen sin. Å selge av det som tidligere ble ansett som en trygg investering for å kunne betale skatt, er absolutt ikke det ideelle scenariet.

Små investorer blir hardest rammet

Tøffe regler gir små investorer ikke noe valg. Et pantelån er en av de viktigste delene som hjelper folk å kjøpe en eiendom. I Storbritannia og også resten av verden vil nye investorer generelt trenge å få et pantelån for å komme inn på eiendomsinvesteringer.

Det er tydelig at strengere regler og forhøyede avgiftsnivåer gjør avkastningen mer volatil og til og med negativ. Mindre investorer har mindre sannsynlighet for å lykkes i markedet, og vil ikke være i stand til å få den avkastningen de forventer, og kan ikke engang bryte.

Et stort antall utleiere vil sannsynligvis selge deler av porteføljen

Vi vet alle at det å være utleier medfører risiko. Og som investorer bør vi være forberedt på de kommende årene ettersom politikken fortsetter å endre seg. Dessverre, ifølge nyere forskning, vurderer flere og flere utleiere eller bestemmer seg for å selge deler av porteføljen i nær fremtid for å forhindre flere tap og tilpasse seg nye forhold.

De nylige endringene i regelverk og skattepolitikk tvinger i mange tilfeller utleiere til å gå ut av markedet. Mer enn hundre tusen eiendommer har blitt solgt av utleiere siden det ble pålagt høye skatter.

Huspriser bestemmes til slutt av tilbud og etterspørsel. Når et større antall eiendommer kommer inn i markedet når investorer prøver å selge deler av porteføljen, faller prisene sikkert.

Er det på tide å si farvel til buy-to-lets?

Det kan hevdes at buy-to-let fortsatt gir en gjennomførbar metode for å komme inn i eiendomsinvesteringsvirksomheten. Men etter de skisserte endringene i regelverk og policyer, er det fremdeles det riktige valget for profitt-sultne investorer og til og med førstegangskjøpere?

Gitt de skisserte problemene som allerede er nevnt, kan vi fremdeles realistisk se at et gjennomsnittlig BTL-hjem fordobler verdien i løpet av samme periode? Eller kan disse egenskapene fortsatt være b