Hvordan virker det?

Hvordan virker det?

Som obligasjonseier inngår kapitalen din som en del av egenkapitalen i finansieringen av eiendomsutviklingsprosjekter i England. Prosjektene administreres av Vitae Investments.

Et typisk eiendoms-utviklingsprosjekt består av konvertering av næringsbygg til boligformål, eller et av våre initiativer for hjemløse og vanskeligstilte.

Innskutt kapital blir spredt over flere prosjekter, slik at du oppnår bedre diversifisering og lavere risiko.

Fortjenesten på våre prosjekter ligger normalt på rundt 15%. Ettersom våre obligasjonseiere bidrar med deler av kapitalen og vi står for selve utviklingsjobben og administrasjonen, er det rimelig at fortjenesten deles mellom partene.

Det er slik vi kan tilby deg inntil 8% fast rente på pengene dine.


LES MER

Se vår utvidede introduksjon som forklarer alt i detalj:

https://www.youtube.com/watch?v=UqXa7ocv2p8

Vitae Investments utsteder eiendomsobligasjoner for deg som har overskuddslikviditet og ønsker en høyere avkastning på pengene dine.

Hva er en obligasjon?

En obligasjon er et gjeldsbrev, og er et bevis på at du har lånt bort penger. Å investere i obligasjoner regnes normalt som en mer sikker investering enn for eksempel aksjer, fordi du har sikkerhet i selskapets eiendeler og har prioritet på utbetalinger før aksjonærene (eierne) i selskapet.

Hvordan virker det?

Som kunde og obligasjonseier hos Vitae Investments vil kapitalen din inngå som egenkapital i finansieringen av ulike eiendomsprosjekter i England. Prosjektene eies og administreres utelukkende av oss, og et typisk eiendomsutviklingsprosjekt består av konvertering av næringsbygg til boligformål.

Hva skjer når prosjektene fullføres?

Når et prosjekt er fullført, blir det enten solgt eller refinansiert med et langsiktig banklån, slik at den opprinnelige inngangskapitalen og fortjenesten kan tas ut. Dette frigjør likviditet for utbetaling og tilbakebetaling til våre kunder når obligasjonene når sin sluttdato.

Hvordan kan dere tilby så høy rente?

Fortjenesten på våre utviklingsprosjekter ligger normalt på rundt 15%. Ettersom våre obligasjonseiere bidrar med deler av kapitalen og vi står for selve utviklingsjobben og administrasjonen, er det rimelig at fortjenesten deles mellom partene. Det er slik vi kan tilby deg inntil 10% rente på pengene dine.

Hvilken sikkerhet får jeg for pengene mine?

Som obligasjonseier får du pantesikkerhet i selskapets eiendeler for å sikre kapitalen din. Selskapets eiendeler vil kunne dekke store svingninger i boligprisene og avkastningen, og det er derfor vi utsteder et pantedokument for å gi deg den ekstra sikkerheten. Forhåpentligvis vil du aldri få bruk for dette dokumentet, men det viser hvor forpliktet vi er til å gi deg den avkastningen vi har lovet. Avtalen vi benytter er skrevet av norsk advokatselskap, og er utarbeidet for å ivareta dine interesser som kunde.

Hvorfor England?

Vi har valgt å utvikle eiendom i Sør-England fordi vi opplever at dette markedet er stabilt og trygt, og rammebetingelsene fra myndighetene er gode. Boligmangelen i England er betydelig, noe som gjør at etterspørselen etter våre prosjekter er høy og forutsigbar. Dette betyr større sikkerhet og lavere risiko for deg som kunde.

Betingelser

Obligasjonsrenten starter på 5% og øker stegvis opp til 8% på plassering over 500.000,- NOK:

  • NOK 25.000-49.999 – 5% rente p.a.
  • NOK 100.000-249.999 – 6% rente p.a.
  • NOK 250.000-499.999 – 7% rente p.a.
  • NOK 500.000 og oppover – 8% rente p.a.

Bindingstiden er 24 måneder, og selskapet har opsjon på inntil 12 måneders forlengelse av avtaletiden (altså totalt 36 måneder), med samme faste rente i hele perioden.

Minstebeløp for tegning av eiendomsobligasjon er for tiden kr 25.000,-

Vi etterstreber alltid å gi klar og tydelig informasjon, og opprettholde en transparent kostnadsstruktur uten skjulte kostnader for kunden.

Obligasjonene har ingen kostnadsstruktur eller skjulte gebyrer:

  • Ingen tegningsgebyrer.
  • Ingen administrasjonsgebyrer.
  • Ingen utbetalingsgebyrer.
  • Kun fast rente og månedlig utbetaling.

Det er ingen tegningsfrister eller øvre beløpsbegrensninger for tegning av obligasjoner i Vitae Investments. Selskapet behandler løpende innkomne tegninger og vurderer disse opp mot eksisterende kapitalbehov. Skulle summen av tegninger overstige selskapets kortsiktige kapitalbehov, vil vi fasilitere en prioritert venteliste.

Ønsker du mer informasjon? Den raskeste veien er å avtale en prat med oss – du finner et tidspunkt i kalenderen vår som passer med din timeplan ved å klikke på knappen under:


Book en samtale med oss

Scroll to Top