Forbehold

Investeringene dine er ditt ansvarn

Vitae Investments Norge As pu00e5tar seg ikke ansvar for tap eller skade som oppstu00e5r ved at du handler eller ikke handler som et resultat av u00e5 lese noen av publikasjonene vu00e5re. Du erkjenner at du bruker informasjonen vi gir pu00e5 egen risiko.

Informasjon - ikke ru00e5d eller anbefalingern

Publikasjonene vu00e5re tilbyr ikke investeringsru00e5dgivning, og ingenting i dem skal tolkes som investeringsru00e5dgivning. Vu00e5re publikasjoner gir informasjon og utdanning for investorer som kan ta investeringsbeslutninger uten ru00e5dgivning fra oss. Informasjonen i publikasjonene vu00e5re er ikke, og bu00f8r ikke leses som et tilbud eller anbefaling om u00e5 kju00f8pe eller selge eller en anmodning om et tilbud eller anbefaling om u00e5 kju00f8pe eller selge eiendommer. Publikasjonene vu00e5re er ikke, og bu00f8r ikke sees pu00e5, som en anbefaling om u00e5 bruke noen spesiell investeringsstrategi.

Gjennomfu00f8r dine egne uavhengige undersu00f8kelser

Du bu00f8r utfu00f8re dine egne uavhengige undersu00f8kelser fu00f8r du tar noen investeringsbeslutning. Vu00e5re publikasjoner tar ikke hensyn til spesifikke behov, investeringsmu00e5l og u00f8konomiske situasjon for noen spesiell person, og investeringer som er nevnt er kanskje ikke egnet for deg. Du bu00f8r ikke basere noen investeringsbeslutning utelukkende pu00e5 grunnlag av informasjonen vi publiserer.

Gjennomfu00f8r din egen uavhengige bekreftelse av fakta og data

Informasjonen vi publiserer er hentet fra eller er basert pu00e5 kilder som vi mener er nu00f8yaktige og fullstendige. Selv om det er ivaretatt rimelig omhu, kan vi ikke garantere nu00f8yaktigheten eller fullstendigheten av all informasjon vi publiserer. Eventuelle meninger som vi publiserer kan vu00e6re feil og kan endres nu00e5r som helst. Du bu00f8r alltid utfu00f8re din egen uavhengige bekreftelse av fakta og data fu00f8r du tar investeringsbeslutninger.

Su00f8k uavhengig ru00e5d om nu00f8dvendign

Hvis du er usikker pu00e5 en investeringsbeslutning, bu00f8r du su00f8ke en egen finansiell ru00e5dgiver. Vitae Investments Norge As er ikke en registrert investeringsru00e5dgiver og vi gir ikke investeringsru00e5dgivning eller anbefalinger. Selskapet og tilhu00f8rende obligasjonsutstedelser er ikke regulert av Finanstilsynet.

Investeringsrisikon

Verdien pu00e5 eiendommer kan falle su00e5 vel som stige, og dette kan pu00e5virke verdien av selskapet. All informasjon relatert til tidligere resultater for en investering eller investeringstjeneste er ikke en garanti for fremtidig ytelse. Du skal ikke kju00f8pe eiendommer med penger du ikke har ru00e5d til u00e5 tape.

Scroll to Top